#RäddaLSS

Förslaget om att dra in personlig assistans för barn under 12 år och äldre över 80 år blev nedröstat - eller inte ens nedröstat för det var aldrig en fråga om att ta upp det!

TACK OCH LOV!

Ibland undrar man hur de tänker när de kommer med ett sådant förslag!? Upp till 12 år, alltså nästan tonåringar, och då ska man inte kunna få den avlastningen... på 12 år! Alltså hade förslaget gått igenom hade man haft minst lika många sjukskrivna föräldrar som barn med funktionshinder eller behov av personlig assistans. Nu utreder de att ändra i assistansen istället - för att urskilja de som behöver mer omvårdnad.

Ibland kan allt kännas så himla hopplöst och man verkar inte kunna påverka någonting utan allt bara händer mot en. Jag kanske får ta och bli politiker! Hahaha...

Dock tycker jag att regeringen borde införa an väldigt enkel förändring; ge LSS möjlighet att ta in journalkopior direkt från Habiliteringen/utredande enheter eller andra medicinska instanser. Detta borde redan vara en självklarhet för att undkomma fusket. För det är ju fusket som har gjort att det nu händer så mycket inom LSS med indragen assistans med mera.

Detta är det enklaste sättet att komma åt fusket - ge LSS samma verktyg som försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen tar in fullmakt från föräldrarna att få hämta journalkopior och sedan tas beslut om ersättning efter det. Samma borde gälla för LSS. En enkel förändring som kan förbättra för alla som har hjälp enligt LSS så att de som verkligen har behoven inte får sin assistans minskad eller rent av indragen!

#GörOmGörRätt

Comments

Popular posts from this blog

Ärtsoppa & diabetes

Thai-mat & diabetes

Alla dessa pennor